นกกระจาบทองเป็นนกทุ่ง สมัยก่อนมักพบนกกระจาบทองทำรังบนต้นโสนที่ขึ้นตามชายน้ำ กระจาบทองตัวผู้จะทำรังตามต้นโสนเรียงไปเป็นแถว ๆ คล้าย ๆ ห้องแถว สมัยที่ทุ่งนามีพื้นที่มากกว่าเมือง นกกระจาบทองคงชุกชุมกว่านี้  ทุกวันนี้ท้องทุ่งถิ่นที่อยู่ของนกกระจาบทองเปลี่ยนสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรร นกกระจาบทองไม่มีที่อยู่ สีสันของท้องทุ่งจึงหายไปพร้อมกับพื้นที่กสิกรรมและพื้นสีเขียวที่มีน้ำท่วมขังของกรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม: เที่ยวทุ่งกรุงเทพฯ ดูนกกระจาบทองทำรัง