ชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรปรับปรุงใหม่ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

0
3412
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรปรับปรุงใหม่ 4 ห้อง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงซึ่งปรับปรุงใหม่ จำนวน 4 ห้อง ในหมู่พระวิมาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน 4 ห้อง ภายในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงเรื่อง “อิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์” พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเรื่อง “โลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม” พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเรื่อง “ศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม” พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเรื่อง “นาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง”

สำหรับการจัดแสดงที่น่าสนใจในพระที่นั่งอุตราภิมุขคือ เรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ เป็นเรื่องราวของผ้าและเครื่องแต่งกายแสดงราชอิสริยยศยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนัก และแสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนางและบุคคลชั้นสูง รวมถึงผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวเนื่องกับผ้า ซึ่งแสดงฐานันดรทางสังคมอย่างหลากหลายผ้าโบราณเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นของพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ และของประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์แห่งบรมราชวงศ์จักรี มีพระภูษาทรง ฉลองพระองค์ เป็นต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรปรับปรุงใหม่ 4 ห้อง (ภาพ/จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร)

อีกส่วนหนึ่งเป็นของประทานหรือบริจาคจากทายาทของพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และคหบดี ซึ่งเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เช่น ผ้ายกไหม ผ้ายกดิ้นเมืองนครศรีธรรมราช ผ้ายกจากภาคเหนือ ผ้าสมปักปูมหรือผ้ามัดหมี่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ้าที่ราชสำนักสั่งทำจากต่างประเทศ เช่น ผ้าพิมพ์หรือผ้าลายอย่าง จากประเทศอินเดีย ผ้ายกไหมจากประเทศจีน รวมถึงผ้าที่เป็นสินค้านำเข้า จากต่างประเทศเป็นปกติ เช่น ผ้าแพรจีน และผ้าลายจากอินเดีย ซึ่งทั้งราชสำนักซื้อหาไว้ใช้สอยเพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตกแต่งอาคารบ้านเรือน ทำผ้าม่าน ผ้าปูลาด ผ้าห่อของมีค่าถวาย เช่น ใช้ห่อคัมภีร์ใบลานเป็นพุทธบูชา ตกแต่งโบสถ์วิหาร เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวร ได้ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทรศัพท์ (02) 224 1402, 0 2224 1333

(ข้อมูลและภาพ : จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

+ ราคาบัตรเข้าชม 30 บาท
+ สามารถถ่ายภาพนิ่งได้
+ สามารถจอดรถในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถ้าหากที่จอดเต็มสามารถวนหาที่จอดได้บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ