เที่ยวงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน 2561 จัด ณ บริเวณชุมชนหมูบ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง 10-14 กุมภาพันธ์

0
8040
“มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ประจำปี 2561” เริ่มงาน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

“มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ประจำปี 2561” เริ่มงาน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเวลา 10.00-22.00 นาฬิกา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวงานได้ถึงวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

งาน “มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อของบ้านด่านเกวียน งานมหกรรมนี้จัดโดยเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา

“ด่านเกวียน” เป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ชาวด่านเกวียนมีอาชีพทำนาทำไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล และเริ่มเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่า (ชาวเขาเผ่าหนึ่งตระกูลมอญ-เขมร เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง) ในยุคแรกของการทำเครื่องปั้นจะทำไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห ครก ฯลฯ” นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา กล่าว

“ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านและจัดสวน ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติของดินด่านเกวียนเมื่อเผาออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

“นอกจากนั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้รับเลือกจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เมื่อต้นปี 2548 หนึ่งใน 4 แห่งของประเทศ”

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรมพาเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระบวนการทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารอบหมู่บ้านด่านเกวียน โดยรถรางนำเที่ยว ทุกวัน วันละ 5 รอบ ในเวลา 10.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 18.00 น. กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การปั้น “นกฮูกยักษ์” การออกแบบโคมไฟ การแข่งขันปั้นเร็ว การแกะลาย การแข่งขันออกแบบแจกันโบราณ การแข่งเขียนสีตุ๊กตา การแข่งขันเหยียบดินกินปลา (จับปลาไหลใส่กระบอก) การประกวดการบรรยายของดีด่านเกวียน การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ การแสดงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนท่าอ่าง (วง Happy) ลูกทุ่งเยาวชนด่านเกวียน (วงสำคัญ) วงดนตรีจากโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา การแสดงศิลปะพื้นบ้าน (ลิเกช้างน้อย) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลด่านเกวียน โทรศัพท์ 0 4433 8105