กระบี่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งเรือเที่ยวหมู่เกาะในจังหวัดกระบี่ (ภาพ/พูวดล ดวงมี)

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะในอุทยานแห่งชาติทางทะเล หลังจากประสบปัญหานักท่องเที่ยวมีจำนวนมากเกินไป รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล” เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ตว่า ปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลกำลังประสบ ได้แก่ ปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว ปัญหาคราบน้ำมันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ ยากต่อการฟื้นฟูในระยะเวลาสั้น

“เกาะสิมิลัน ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. มีนักท่องเที่ยวล้นเกาะ บางวันมีจำนวนถึง 5 พันคน ซึ่งมากเกินไป อาจต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบางจุด และต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในระยะยาวอาจจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะของอุทยานฯ ซึ่งสามารถจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ส่วนหนึ่ง” ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกล่าว

ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลมากกว่า 20 แห่ง

อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา