ฝึกร้องเพลง K-Pop แบบโอปป้ากันเถอะ

นักเรียนทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากครูผู้สอนชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียง และจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมหลักสูตรร้องเพลงเกาหลีเบื้องต้น

มาร้องเพลง K-Pop กัน (Photo/Pixabay)

สาวก K-Pop อย่าได้รีรอ โอกาสในการฝึกร้องเพลงเกาหลีสไตล์ K-Pop จากครูผู้สอนชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงมาถึงแล้ว ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบัน K-Pop Academy เปิดหลักสูตรร้องเพลงเกาหลีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ หลักสูตรนี้เปิดสอนในวันจันทร์และวันพุธ แบ่งเป็น 2 กลุ่มการเรียน ได้แก่ กลุ่ม A เวลา 16.00 – 18.00 น. และ กลุ่ม B เวลา 19.00 – 20.00 น.

เป้าหมายของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงเกาหลี และผู้ที่สนใจ K-pop ในประเทศไทย

ในระหว่างการเรียนการสอนนักเรียนและครูผู้สอนจะได้ร่วมกันเตรียมการแสดงพิเศษซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 การแสดงพิเศษจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนเมื่อเรียนจบหลักสูตร พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะและเทคนิคการร้องเพลงขั้นสูงที่ได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ การแสดงพิเศษนี้จะเปิดให้แขกพิเศษ เพื่อน และครอบครัวของนักเรียน รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมชม

นักเรียนทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากครูผู้สอนชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียง และจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมหลักสูตรร้องเพลงเกาหลีเบื้องต้นเมื่อจบหลักสูตรอีกด้วย

สมัครเรียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : Korean Cultural Center in Thailand หรือ โทร. 0-2651-0165-8