HomeTRAVEL NEWSทีเส็บ (TCEB) ดันไทยจัดงานประชุมระดับโลก

ทีเส็บ (TCEB) ดันไทยจัดงานประชุมระดับโลก

ทีเส็บหนุนไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานประชุมระดับโลก ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 พบว่ามีคนเดินทางมาประชุมนานาชาติมากกว่า 70,000 คน สร้างรายได้เข้าไทยมากกว่า 5,500 ล้านบาท

ทีเส็บเผยยอดนักเดินทางไมซ์ในธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) ในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 เติบโต ชี้สาขาการประชุมขยายกว้างขึ้นตามสถานการณ์โลก การประชุมด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพมีจำนวนมากขึ้น ผลสำรวจชี้ไทยจัดประชุมมากเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากสมาคมวิชาชีพชั้นนำทั่วโลก

ทีเส็บ (TCEB- Thailand Convention & Exhibition Bureau) หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ทำหน้าที่ส่งเสริมการเดินทางและท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนา หรือการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มขนาดใหญ่

ผลพวงจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดท่องเที่ยวประชุมสัมมนาในประเทศไทย ทีเส็บประกาศพร้อมกระตุ้นไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญ ๆ ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

“ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ตุลาคม 2561 –ธันวาคม 2562) ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักเดินทางกลุ่มประชุมนานาชาติมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 70,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 5,500 ล้านบาท”

– จิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ

แนวโน้มของสาขาการจัดประชุมขยายกว้างมากขึ้น ตามสถานการณ์โลก เช่น การประชุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ โดยมีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดในธุรกิจไมซ์ประมาณ 80,000 บาทต่อคนต่อทริป อัตราของตัวเลขที่เติบโตเกิดจากการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมวิชาชีพในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก

ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ หรือ Conventions ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจไมซ์ที่สร้างรายได้ถึงร้อยละ 30 ของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวม ขณะเดียวกันการจัดประชุมนานาชาติยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในแง่ของการแลกเปลี่ยนวิชาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นฐานพัฒนาขีดความสามารถให้นำไปพัฒนาบุคลากร สินค้า บริการ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่สร้างผลประโยชน์ต่อประเทศในระดับมหภาค

ทีเส็บได้กำหนดกลยุทธ์การทำงานเชิงรุกด้วยการเป็นพันธมิตรกับองค์กร หรือสมาคมระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกเป็นสมาคมวิชาชีพ องค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพในแต่ละสาขา ยื่นประมูลสิทธิ์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น

จากการจัดอันดับล่าสุดของสมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ หรือ International Congress and Convention Association (ICCA) พบว่า

ในปี 2560 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการจัดประชุมนานาชาติเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนและอันดับที่ 25 ของโลก มีจำนวนงานทั้งสิ้น 163 งาน จากการจัดอันดับล่าสุดของสมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ หรือ International Congress and Convention Association (ICCA) ขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 มีจำนวนการจัดงาน 160 งาน และมาเลเซียเป็นอันดับที่ 3 มีจำนวนจัดงาน 112 งาน

จากคะแนนความนิยมเป็นอันดับที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านมาตรฐานระดับสากลของสถานที่จัดงาน การบริการดีเยี่ยม ความเป็นมิตร และความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ อีกทั้งประเทศไทยยังมีเสน่ห์ในด้านอาหารไทยและรูปแบบการจัดงานที่น่าประทับใจอีกด้วย

ในเดือนมีนาคมนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติระดับโลกถึง 8 งาน ทั้งด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ พลังงานและไฟฟ้า การศึกษา การเงิน และธุรกิจสร้างสรรค์โฆษณา เป็นต้น

งานประชุมนานาชาติที่น่าสนใจ เช่น งานประชุมนานาชาติด้านจักษุวิทยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress (APAO 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นงานประชุมนานาชาติด้านจักษุวิทยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีผู้เข้าร่วมงานจากจักษุแพทย์ทุกแขนงประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุม APAO เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยจากสถิติพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี และปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศจำนวนกว่า 5,500 คน สร้างรายได้กว่า 440 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงานหรือ IEEE PES GTD ASIA 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์แห่งประเทศไทย งานนี้เป็นการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่น่าสนใจ นับได้ว่าเป็นงานประชุมด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่มาจัดในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 รายและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประชุมจากต่างประเทศกว่า 3,000 คน สร้างรายได้กว่า 240 ล้านบาท

“ในแต่ละปี ประเทศไทยต้อนรับนักเดินทางประชุมนานาชาติเฉลี่ยกว่า 300,000 คนต่อปี สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 25,000 ล้านบาท โดยทีเส็บสนับสนุนงานประชุมนานาชาติทั้งสมาคมวิชาชีพในและต่างประเทศมากกว่า 100 งาน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้สมาคมวิชาชีพของไทยประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมนานาชาติเฉลี่ย 30 งานต่อปี” นายจิรุตถ์ กล่าวเพิ่มเติม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular