เกาหลีใต้
เจ้าหน้าที่ประจำพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แต่งชุดทหารรักษาพระองค์ ในยุคโบราณ (ภาพ/ชูศรี งามประเสริฐ)

เกาหลีใต้ฉลองครบรอบ 69 ปีสงครามเกาหลี เพิ่มความสะดวกสบายในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ให้ทหารผ่านศึกเกาหลีและลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลีรวมทั้งสิ้น 22 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

นโยบายดังกล่าว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าออกประเทศเกาหลีใต้ และการอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ถือเป็นการแสดงความเป็นมิตรอย่างสูงสุดของรัฐบาลและประชาชนชาวเกาหลีใต้ ต่อประเทศพันธมิตรที่ร่วมรบในสงครามเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ 2493-2496

เกาหลีใต้
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้ (ภาพ/ชูศรี งามประเสริฐ)

“ถือเป็นนโยบายแรกที่ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงรักชาติและทหารผ่านศึก เพื่อตอบแทนบุญคุณและความเสียสละให้แก่ทหารผ่านศึก หวังว่าจะเป็นโอกาสที่สร้างบุคลากรชาวต่างชาติ  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกาหลีศึกษาและเป็นโอกาสกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่ร่วมรบสงครามเกาหลีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยผ่านการทูตการตอบแทนบุญคุณ”

นายปาร์ค ซังคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี

สงครามเกาหลี เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็น ซึ่งเริ่มต้นสู้รบกันอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2493 จนกระทั่งมีการทำสัญญาสงบศึกกันในวันที่ 27 กรกฎาคม 2496

ประเทศไทยส่ง “กองพันพยัคฆ์น้อย” (Little Tiger) นำ โดย พ.ท.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์  ไปช่วยเกาหลีใต้รบกับเกาหลีเหนือในนามของกองกำลังสหประชาชาติ ทหารไทยได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านความกล้าหาญในเหตุการณ์สู้รบ ณ สมรภูมิ “พอร์ค ช็อป ฮิลล์” (Battle of Pork Chop Hill) ที่เชิงเขาพอร์ค ช็อป

นับแต่เดือนกันยายน ปี 2562 เป็นต้นไป ทหารผ่านศึกและลูกหลานของทหารผ่านศึก ที่เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ ตามโครงการเยี่ยมเยือนเกาหลีใต้ของทหารผ่านศึกเกาหลีและลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลี  ที่จัดโดยกระทรวงรักชาติและทหารผ่านศึก จะได้รับบัตรสิทธิพิเศษในการตรวจคนเข้าเมือง สามารถใช้ด่านพิเศษและช่องทางด่วน (Fast-Track) ได้ที่สนามบินทุกแห่งในสาธารณรัฐเกาหลี

สิทธิพิเศษดังกล่าวทำให้ทหารผ่านศึกเกาหลีหรือลูกหลาน (สายตรง) เข้าและออกด่านตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่ได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี และมีสัญชาติจากประเทศที่ร่วมรบสงครามเกาหลี (จำนวน 22 ประเทศ) และผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการตอบแทนบุญคุณให้แก่ลูกหลานทหารผ่านศึกเกาหลี จะได้รับวีซ่าประเภท F-2 หรือวีซ่าแบบกึ่งถาวร สามารถอาศัยได้นานถึง 5 ปี และมีสิทธิ์ประกอบอาชีพและเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาได้

สิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นต้นไป