แควนตัส
นิวซีแลนด์ - นักท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงามของทะเลสาบเทคาโปและเทือกเขาคุ๊ก (Mt Cook Range) (ภาพ: บางกอกบิ๊กเอียร์ส)

สายการบินแควนตัส จำหน่ายตั๋วโดยสารโปรโมชั่น Fly Away Sale  ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ส่วนตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้อย่างช้าภายใน 20 ธันวาคม 2562 และตั๋วโดยสารมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง

ออสเตรเลีย ในราคาเริ่มต้น

  • กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ ราคา 20,005  บาท
  • กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ผ่านสิงคโปร์) –กรุงเทพฯ ราคา 14,440  บาท
  • กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ  ราคา 16,400 บาท
  • กรุงเทพฯ -เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ  ราคา 16,220  บาท
  • กรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 20,980 บาท

นิวซีแลนด์ ในราคาเริ่มต้น

  • กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ  ราคา 24,185 บาท
  • กรุงเทพฯ -เวลลิงตัน (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ ราคา 23,240 บาท
  • กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ ราคา 23,260 บาท
  • กรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์ (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ ราคา 29,055 บาท
แควนตัส
แควนตัส เสนอตั๋วโดยสารโปรโมชั่น Fly Away Sale

ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจกรุงเทพฯ-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 81,505  บาท กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ผ่านสิงคโปร์) กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 54,440 บาท  กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์) -กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 82,400 บาท กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์) – กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 82,220  บาท และกรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 82,480  บาท

ส่วนตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ  ราคาเริ่มต้น 86,185 บาท กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน (ผ่านซิดนีย์)  ราคาเริ่มต้น 86,240 บาท กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 86,260 บาท และกรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์ (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 93,055 บาท

ราคาตั๋วโดยสารข้างต้นรวมอัตราภาษีสนามบิน ค่าบริการ ภาษีน้ำมัน ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และตั๋วโดยสารมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สำนักงานสายการบิน โทรศัพท์ 02 632 6611 เว็บไซต์ qantas.com  หรือเอเย่นต์ท่องเที่ยวใกล้บ้าน