หนูอยากได้ยินเสียงแม่

“หนูอยากได้ยินเสียงแม่” รุ่นที่ 7 เปิดรับลงทะเบียนและสัมภาษณ์ วันที่ 31 สิงหาคมนี้ ที่ รพ.ราชวิถี เพื่อรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน เข้าผ่าตัดประสาทหูเทียม

0
1237

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี จัดทำโครงการ  “หนูอยากได้ยินเสียงแม่”  รุ่นที่ 7 เพื่อช่วยเหลือ ผ่าตัดประสาทหูเทียม เพิ่มประสิทธิภาพในการได้ยินให้เด็ก

พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กอายุไม่เกิน 3 ปีที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรง สามารถพาเด็กไปสอบสัมภาษณ์​ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการผ่าตัดประสาทหูเทียม  ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้เข้าถึงอุปกรณ์การได้ยินและเทคโนโลยีการได้ยิน มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7

หนูอยากได้ยินเสียงแม่

ประเทศไทยมีเด็กที่เกิดใหม่ราว 700-2,100 คน  ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กเหล่านี้อาจแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง และเสียงแรกของแม่ หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสม เด็กอาจจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ทำให้ขาดโอกาสในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมในสังคม

ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ปกครองของเด็กต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองในงาน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา​ 8.30 น. การสัมภาษณ์เริ่มเวลา 13.00 น.  ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจ ในช่วงระหว่างการลงทะเบียนและการสัมภาษณ์


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ +66 2 241 5169