เร่งผลักดันขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านประชุมสัมมนา

ภาครัฐเดินหน้าโครงการ  “ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น”  ส่งเสริมขอนแก่นเป็น MICE CITY

0
2571
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) และจังหวัดขอนแก่น ผนึกกำลังเพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน โดยเดินหน้าโครงการ “ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น” (ภาพ/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) และจังหวัดขอนแก่น  ผนึกกำลังเพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน  โดยเดินหน้าโครงการ “ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาให้เดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี   เพื่อนำร่องแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นที่กำลังจะมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) ในอนาคต

จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และมีความพร้อมด้านโรงแรม ห้องพัก ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่  ร้านอาหาร  และแหล่งช้อปปิ้งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดขอนแก่น และด้วยความพร้อมทุก ๆ ด้าน จังหวัดขอนแก่นจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้เป็น “เมืองของการประชุมสัมมนา”

ขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 เมืองหลักของประเทศไทยที่ได้รับการวางแผนพัฒนาด้านท่องเที่ยวให้เป็น “เมืองประชุมสัมมนา” เหมือนกับ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต

“ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักด้วยศักยภาพของจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การคมนาคม และจะเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ” นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวในงานประชุมที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวด้านการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  จังหวัดขอนแก่นมีแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่น โดยกำลังดำเนินการขยายสนามบินขอนแก่นให้เป็นสนามบินนานาชาติเพื่อรองรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มมากขึ้นตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางกลุ่ม MICE  ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี

จังหวัดขอนแก่นป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน กว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทั้ง ขอนแก่น-กรุงเทพฯ, ขอนแก่น-เชียงใหม่,ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่พักที่สามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 366 แห่ง หรือคิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง พรั่งพร้อมด้วยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา รวมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ และมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน

ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เดินทางมาประชุมสัมมนาที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 474,000 คน   สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดมากถึงประมาณ 956 ล้านบาท

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ทีเส็บมองเห็นชัดว่าขอนแก่นมีศักยภาพสูง มีความพร้อมสูง ดังนั้นความร่วมมือกันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำการท่องเที่ยวและการเดินทางธุรกิจเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะโครงการ “ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น” ใช้แนวคิดส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม คือ กิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อขยายระยะเวลาเข้าพักของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในขอนแก่น เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม และการจัดทัวร์ชมสถานที่ในจังหวัด”

ขณะนี้มีการจัดทำแพคเกจสนับสนุนการจัดงานไมซ์ 2 ประเภท ได้แก่ แพคเกจสนับสนุนการประชุมและอินเซนทิฟ (Meetings & Incentives) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเดินทางข้ามจังหวัดและพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น  และแพคเกจสนับสนุนการประชุมวิชาการ (Conventions) คือ เป็นการประชุมทางวิชาการ และพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น เริ่มตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน 2561

“โครงการนี้เป็นการผสานประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ วิชาการ และการพัฒนาให้เกิดขึ้นในขอนแก่นแล้วสร้างแรงเหวี่ยงออกไปในจังหวัดรอบข้าง จึงเชื่อได้ว่าขอนแก่นจะสามารถแข่งขันกับเมืองไมซ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนอื่น ๆ ได้อย่างดีในอนาคต” นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติม